top of page
Przełączanie dachów

Regulamin "Strefy Dekarza"

Zasady Przyznawania Punktów

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

Po poprawnym wypełnieniu formularza zostaje założona ”Karta Dekarza”. Karta jest przyznawana w trzech egzemplarzach.

Punkty przyznawane są za zakupy produktów z asortymentu sprzedażowego firmy Polonica D.com.

Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Programu Lojalnościowego “Strefa Dekarza - Polonica“ prowadzonego przez firmę Polonica D.com Sp. z o.o. S.K.A.

Pełna treść regulaminu dostępna jest w siedzibie organizatora pod adresem: ul. Ściegiennego 266, 25-115 Kielce oraz na stronie www.polonica.com.pl

Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza również, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Polonica D.com Sp. z o.o. S.K.A. swoich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Polonica D.com Sp. z o.o. S.K.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne., stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

 1. Każde wydane 100 zł netto = 2 pkt.

 2. Dekarz może użyczyć karty swojemu klientowi. Punkty za dokonany przez klienta zakup sumują się na koncie dekarza.

 3. Właściciel Karty Dekarza otrzymuje możliwość uzyskania punktów poprzez dokonanie zakupów za okazaniem Karty.

 4. O przyznawaniu Nagród decydować będzie wielkość zakupów dokonywanych w punktach sprzedaży Polonica D.com Sp. z o.o. S.K.A.

 5. Punkty zliczane są na podstawie faktur zakupu wg zasady: 100 zł netto = 2 punkty.

 6. Właściciel Karty może uzyskać informacje o stanie swojego konta punktowego pod numerem telefonu 667-669-939 lub w aplikacji mobilnej.

 7. Właściciel Karty uzyskuje prawo do nagrody po pierwszych trzech miesiącach od czasu zarejestrowania sie w programie lojalnościowym i jeżeli uzyska ilość punktów odpowiednią wartości wybranej nagrody.

 8. Punkty mogą być odebrane w postaci zamówionych produktów sprzedawanych przez Polonica D.com Sp. z o.o. S.K.A. 

 9. Punkty za odebrane nagrody będą ujmowane z konta punktowego właściciela Karty Dekarza od wartości brutto produktu.

 10. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 11. Nagrody zostaną przekazane bezpośrednio do rąk Dekarza za pośrednictwem Reprezentanta firmy Polonica D.com Sp. z o.o. S.K.A. w miejscu i czasie ustalonym przez obydwie strony.

Jeśli masz więcej pytań ...

Skontaktuj się z nami, a nasz specjalista ds. marketingu odpowie na Twoje pytania.

Dziekujemy! Ktoś z zespołu skontaktuje się z Tobą niebawem.

bottom of page